Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 285 случая на остри заразни заболявания срещу 3 784 случая за предходната седмица. От тях 1 374 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 605 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 36,81 на 10 000 души срещу 43,79 на 10 000 души за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ентероколити: 109 случая срещу 96 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 1 случай срещу 5 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 5 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 6 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 7 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 831 случая срещу 862 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 289 случая срещу 365 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 13 случая срещу 19 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции регистрираните случаи са както следва:

Денга: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Ку-треска: 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза: 6 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Марсилска треска: 3 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

Относно докладвания случай на Денга: Касае се за вносен случай при български гражданин, пребивавал в тропическа страна.

      

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове.

Сподели в: