Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 589 случая на остри заразни заболявания срещу 4 156 случая за предходната седмица. От тях 1 860 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 729 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 49,83 на 10 000 души срещу 46,32 на 10 000 души за предходната седмица.

През седмица 16/2023 г. (18-21.04.2023 г.) в НРЛ "Грип и ОРЗ" при НЦЗПБ са изследвани чрез Real Time RT-PCR за грипни вируси и SARS-CoV-2 едновременно 10 клинични проби. Доказани са 2 случая на инфекция с грипен вирус  тип Б (B/Victoria).

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ентероколити: 91 случая срещу 120 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 5 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 8 случая срещу 11 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 4 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Дизентерия: 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 1 253 случая срещу 876 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 226 случая срещу 302 случая за предходната седмица;

Вирусни хепатити: 7 случая срещу 16 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза: 4 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Марсилска треска: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

      

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове.

Сподели в: