Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 156 случая на остри заразни заболявания срещу 5 155 случая за предходната седмица. От тях 1 729 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 398 случая за предходната седмица.Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 46,32 на 10 000 души срещу 64,24 на 10 000 души за предходната седмица.

През седмица 15/2023 г. (10.04.-13.04.2023 г.) в НРЛ „Грип и ОРЗ“, НЦЗПБ са изследвани чрез Real Time RT-PCR за грипни вируси и SARS-CoV-2 едновременно 11 клинични проби. Доказани са 3 случая на инфекция с грипен вирус тип Б (B/Victoria).

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ентероколити: 120 случая срещу 114 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 11 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 9 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Дезинтерия: 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 876 случая срещу 1 024 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 302 случая срещу 520 случая за предходната седмица;

Вирусни хепатити: 16 случая срещу 18 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза: 5 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

      

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове.

Сподели в: