Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 155 случая на заразни заболявания срещу 6 395 случая за предходната седмица. От тях 2 398 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 486 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 64,24 на 10 000 души срещу 93 ,45 на 10 000 души за предходната седмица. През седмица 14/2023 г. (03.04.2023 г.-07.04.2023) в НРЛ "Грип и ОРЗ" при НЦЗПБ са изследвани чрез Real Time RT-PCR за грипни вируси и SARS-CoV-2 едновременно 25 клинични проби. Доказани са 2 случая на инфекция с грипен вирус A(H1N1)pdm09 и 1 - с грипен вирус тип Б (B/Victoria).

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Дизентерия: 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ентероколити: 114 случая срещу 126 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 1 случай срещу 4 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 8 случая срещу 16 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 2 случая срещу 4 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 1 024 случая срещу 1 151 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 520 случая срещу 600 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 18 случая срещу 25 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции не са регистрирани.

       

През изминалата седмица на територията на област Благоевград е регистрирана стафилококова инфекция при 19 деца от организиран детски колектив, консумирали една и съща храна в училищния стол, като 16 от тях са хоспитализирани с оплаквания от многократно повръщане, тежест и болки в корема, втрисане, единични изхождания на кашави изпражнения. Незабавно е сформиран екип от РЗИ-Благоевград за извършване на епидемиологично проучване. При проведените микробиологични изследвания на взетите от РЗИ-Благоевград проби от заболелите деца и персонал, при 14 от децата и 5 души от персонала е изолиран Стафилококус ауреус. Своевременно е уведомена ОДБХ-Благоевград за извършване на проверка в заведението, в което е приготвена храната и за предприемане на действия по компетентност.

На 07.04.2023 г. всички хоспитализирани деца са изписани в добро общо състояние и без оплаквания.

Сподели в: