Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 719 случая на остри заразни заболявания срещу 6 459 случая за предходната седмица. От тях 2 972 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 941 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 79,46 на 10 000 души срещу 51,13 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Дизентерия: 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Ентероколити: 101 случая срещу 108 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 6 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 3 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 14 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 9 случая срещу 10 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 518 случая срещу 393 случая за предходната седмица;

Коклюш: 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 25 случая срещу 14 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 8 случая срещу 14 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Марсилска треска: 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове.

 

На 04.11.2022 г. в Министерство на здравеопазването постъпи информация от РЗИ-Пловдив за регистриран епидемичен взрив от хранителна интоксикация с 27 заболели на територията на областта. При извършеното епидемиологично проучване е установено, че заболелите са консумирали на 03.11.2022 г. една и съща храна, всички са имали диарични изхождания, няма хоспитализирани. Предприети са мерки за изясняване източника на инфекцията /взети са проби за микробиологично изследване на заболелите и кухненския персонал/. ОДБХ-Пловдив е предприела мерки по компетентност.

Епидемиологичното проучване продължава.

 

В област Силистра е регистриран епидемичен взрив от хранителна токсикоинфекция, при който са заболели 5 деца от организиран колектив. При проведеното епидемиологично проучване от РЗИ-Силистра и ОДБХ-Силистра е установено, че всички са консумирали на 03.11.2022 г. в училищния стол една и съща храна, приготвена от предния ден. В МБАЛ „Тутракан“ са хоспитализирани 3 деца, на 2 е оказана мед. помощ от ЦСМП-Тутракан. Предприети са необходимите противоепидемични мерки /взети са проби за микробиологично изследване на заболелите деца и от повърхности в столовата/.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: