Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4874 случая на остри заразни заболявания срещу 5046 случая за предходната седмица. От тях 3741 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3800 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е  97.91  срещу 9966 на 10 000 души

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 43 случая срещу 53 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случаяй срещу 0 за предходната седмица

Ентероколити 274 случая срещу 199 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  случая 3 срещу 4 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 78 случая срещу 81 случая за предходната седмица;

Салмонелози 5 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 655 случая срещу 665 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 1  случай  за предходната седмица;

Скарлатина 110 случая срещу 110случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 1 случая срещу 2 случая за предходната седмица.  

            

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взрирове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: