Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 662 случая на заразни заболявания срещу 5 472 случая за предходната седмица. От тях 4 109 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 618 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 110,15 на 10 000 души срещу 96,99 на 10 000 души за предходната седмица. През седмица 10/2023 г. (06.03. 2023 г. -10.03.2023 г.) в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани  чрез Real Time RT-PCR за грипни вируси и SARS-CoV-2 едновременно 43  клинични проби. Доказани са 3 случая на инфекция с грипен вирус  A (H1N1)pdm09, 3 - с грипен вирус тип Б (B/Victoria).

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Дизентерия: 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Ентероколити: 141 случая срещу 93 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 14 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 6 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 1 218 случая срещу 894 случая за предходната седмица;

Коклюш: 1 случай срещу 0 случая зя предходната седмица;

Скарлатина: 466 случая срещу 396 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 14 случая срещу 12 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза: 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

 

Сподели в: