Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 422 случая на остри заразни заболявания срещу 6 538 случая за предходните 52 и 53 седмица. От тях 4 490 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), срещу  1 957 случая за предходната 53 седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 116,96 на 10 000 души срещу 50,98 на 10 000 души през предходната 53 седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  30 случая срещу 50 случая за 52 и 53 седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 6 случая за 52 и 53 седмица;

Салмонелози 5 случая срещу 11 случая за 52 и 53 седмица;

Колиентерити 8 случая срещу 4 случая за 52 и 53 седмица;

Ентероколити 359 случая срещу 502 случая за 52 и 53 седмица;

Ротавирусен гастроентерит 63  случая срещу 78 случая за 52 и 53 седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 108 случая срещу 242 случая за 52 и 53 седмица;

Варицела 1313 случая срещу 1078 случая за 52 и 53 седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 случая за 52 и 53 седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 случая за 52 и 53 седмица;

Рубеола 0 случая срещу 0 случая за 52 и 53 седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 9 случая за 52 и 53 седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за 52 и 53 седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 случая за 52 и 53 седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 случая за 52 и 53 седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 случая за 52 и 53 седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: