Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 500 случая на остри заразни заболявания срещу 1 366 случая за предходната седмица. От тях 845 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 730 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 22,16 на 10 000 души срещу 19,14 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 53 случая срещу 28 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Ентероколити 330 случая срещу 344 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 7 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 7 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 25 случая срещу 23 случая за предходната седмица;

Салмонелози 18 случая срещу 12 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 76 случая срещу 115 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Коклюш 5 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Морбили 4 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Скарлатина 11 случая срещу 14 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Западнонилска треска 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Ку-треска 3 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 9 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 8 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

          

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: