Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 308 случая на остри заразни заболявания срещу 3 348 случая за предходната седмица. От тях 2 423 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 587 за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 63,49 срещу 67,78 на 10 000 души.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 132 случая срещу 118 случая за предходната седмица;

Дизентерия 5 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ентероколити 301 случая срещу 291 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Колиентерити 4 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 25 случая срещу 26 случая за предходната седмица;

Салмонелози 15 случая срещу 5 случая за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 223 случая срещу 187 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Скарлатина 41 случая срещу 33 случая за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: