Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3348 случая на остри заразни заболявания срещу 3022 случая за предходната седмица. От тях 2587 са случаите на грип и   остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2310 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от ОРЗ за страната е 67,78  срещу 60,45 на 10 000 души.

       

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 118 случая срещу 131 случая за предходната седмица;

Дизентерия 5 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Ентероколити 291 случая срещу 268 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 3 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Колиентерити 5 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 26 случая срещу 24 случая за предходната седмица;

Салмонелози 15 случая срещу 10 случая за предходната седмица.

           

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 187 случая срещу 170 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Скарлатина 33 случая срещу 27 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица. 

 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 9 случая срещу 11 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Ку треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

 

Регистриран е един епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А в ромската махала на с. Боянци, област Пловдив. За периода 05.09. - 16.10.2017 г. заболяват 10 лица на възраст 4 - 19 г., като клиничната картина се изразява с гадене и жълтеница. Всички са хоспитализирани.

Предприетите противоепидемични мерки включват наблюдение и изследване на контактните лица от личните лекари, издадени са предписания на кмета на селото за извършване на дезинфекция в домовете на заболелите и в училището, в което учат част от заболелите деца.

В периода 01.09. - 16.10.2017 г. в с.Зимница, обл. Стара Загора са регистрирани общо 17 случая на вирусен хепатит тип А. Заболелите са във възрастовата група 4-12 год. Всички са хоспитализирани. В семейните огнища и организираните колективи са предприети всички необходими противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на инфекцията. 

Сподели в: