Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 132 случая на остри заразни заболявания срещу 4 335 случая за предходната седмица. От тях 1 614 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 744 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 42,32 на 10 000 души срещу 71,95 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 36 случая срещу 36 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Ентероколити 296 случая срещу 254 случая за предходната седмица;                    

Колиентерити 1 случай срещу 7 случая за предходната седмица;
Кампилобактериоза 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит 32 случая срещу 48 случая за предходната седмица;
Салмонелози 9 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

     Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

     Варицела 930 случая срещу 974 случая за предходната седмица

     Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица

      Коклюш 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

      Морбили 49 случая срещу 67 случая за предходната седмица;

      Скарлатина 83 случая срещу 91 случая за предходната седмица.

      Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

       Лаймска борелиоза 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

      Марсилска треска 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

      Трихинелоза 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

Към 11.04.2019 г. в Министерство на здравеопазването са съобщени 355 случая на морбили. От тях 300 са лабораторно потвърдени.

Териториално са засегнати осем области в страната: Благоевград – 120 заболели, Бургас – 3-ма заболели, Велико Търново – 1 заболял, Кюстендил – 2-ма заболели, Перник – 3-ма заболели, Пловдив – 1 заболял, София-град – 77 заболели, София-област – 148 заболели.

По възрастови групи са разпределени както следва: 0 г. – 65; 1-4 г. – 130; 5-9 г. – 83; 10-14 г. – 9; 15-19 г. – 12; 20-24 г. – 13; 25-29 г. – 14; 30-34 г. – 5; 35-39 г. – 14, над 40 г. – 10 сл.

Продължава извършването на епидемиологични проучвания на новорегистрираните случаи, издирват се контактните им лица, изяснява се имунизационния им статус срещу морбили и се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки спрямо тях.  Извършват се и проверки в лечебни заведения, в практики на общопрактикуващи лекари, в здравните кабинети на детските заведения и училищата за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

През изминалата седмица нe са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

 

Сподели в: