Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 331 случая на остри заразни заболявания срещу 2 067  за предходната. От тях 1078 са случаите на ОРЗ срещу 936 Общата заболяемост за страната е 28.05 на 10 000 души срещу 25.06.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 19 случая срещу 17 за предходната седмица;

Дизентерия 27 случая срещу 3 за предходната седмица;  

Салмонелози 30 случая срещу 36 за предходната седмица;

Колиентерити 10 случая срещу 9 за предходната седмица;

Ентероколити 618 случая срещу 515 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 21 случая срещу 13 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 54 случая срещу 53 за предходната седмица;

Варицела 394 случая срещу 931 за предходната седмица;

Koклюш 0 случаs срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 14 случая срещу 18 за предходната седмица;

Марсилска треска 5 случая срещу 1 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 2 случая срещу 0 за предходната седмица.

Антракс 1 случай срещу 0 за предходната седмица

 

През изминалата седмица  в  Дом за стари хора в гр. Сливен е регистриран взрив от дизентерия, с микробиологично доказан причинител Шигела флекснири 2а. Всички заболели- общо 15 души от домуващите са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ Сливен.

От външна среда и ръце на кухненски персонал са изолирани Коли форми / в условията на воден режим/.

Епидемиологичното проучване продължава съвместно с Областната дирекция по безопасност на храните.  

Сподели в: