Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 447 случая на остри заразни заболявания срещу 1 964 случая за предходната седмица. От тях 1 159 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 944 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 31,05 на 10 000 души срещу 25,29 на 10 000 души за предходната седмица. 

Чревни инфекции - регистрираните случаи са, както следва:
Дизентерия: 4 случая срещу 1 случай за предходната седмица;
Ентероколити: 216 случая срещу 166 случая за предходната седмица;
Колиентерити: 6 случая срещу 9 случая за предходната седмица;
Кампилобактериоза: 8 случая срещу 5 случая за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит: 9 случая срещу 23 случая за предходната седмица;
Салмонелоза: 14 случая срещу 16 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции - регистрираните случаи са, както следва:
Варицела: 79 случая срещу 76 случая за предходната седмица;
Скарлатина: 29 случая срещу 26 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 16 случая срещу 17 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции - регистрираните случаи са както следва:
Ку-треска: 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;
Лаймска борелиоза: 5 случая срещу 4 случая за предходната седмица;
Марсилска треска: 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица.
      

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Сподели в: