Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 954 случая на остри заразни заболявания срещу 6 055 случая за предходната седмица. От тях 4 416 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 750 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 121,29 на 10 000 души срещу 103 на 10 000 души за предходната седмица.

През 50-та седмица на 2023 г. в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“, НЦЗПБ са изследвани чрез Real Time RT-PCR 150 клинични проби (носогърлени секрети) на пациенти с ОРЗ. Доказани са три грипни вируса A(H1N1)pdm09, 2 A(H3N2) и един B/Victoria и 16 SARS-CoV-2.

 

Чревни инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Дизентерия: 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ентероколити: 102 случая срещу 157 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 5 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 4 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 21 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 11 случая срещу 10 случая за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Варицела: 637 случая срещу 589 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 378 случая срещу 332 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

 

Вирусни хепатити: 16 случая срещу 11 случая за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции - регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза: 1 случай срещу 5 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Сподели в: