Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 022 случая на остри заразни заболявания срещу 5 013 случая за предходната седмица. От тях 2 166 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 335 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 58,14 на 10 000 души срещу 62,55 на 10 000 души за предходната седмица.

 

Чревни инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Дизентерия: 5 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ентероколити: 148 случая срещу 156 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 2 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 4 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 17 случая срещу 13 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 10 случая срещу 8 случая за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Варицела: 261 случая срещу 231 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 143 случая срещу 120 случая за предходната седмица.

 

Вирусни хепатити: 20 случая срещу 19 случая за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции - регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска: 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза: 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Марсилска треска: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Сподели в: