Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 10 498 случая на остри заразни заболявания срещу 9 962 случая за предходната седмица. От тях 9 231 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 8 642  случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 242,69 на 10 000 души срещу 227,21 на 10 000 души за предходната седмица.

През изминалата седмица в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани чрез Real Time RT-PCR 239 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са 28 грипни вируса A(H1N1)pdm09, 84 вируса A(H3N2) и 10 вируса B/Victoria.

Актуална информация за областите на чиято територия е обявена грипна епидемия се публикува на електронната страница на Министерство на здравеопазването.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 44 случая срещу 51 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Ентероколити 232 случая срещу 223 случая за предходната седмица;

Колиентерити 9 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 28 случая срещу 24 случая за предходната седмица;

Салмонелози 13 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 762 случая срещу 797 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случая срещу 3 случай за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Морбили 26 случая срещу 17 случая за предходната седмица;

Скарлатина 90 случая срещу 128 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Легионерска болест 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

В Министерство на здравеопазването постъпи информация от РЗИ-Хасково за регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит при деца, посещаващи една и съща група в детско заведение в гр. Димитровград. При две от общо четири заболели деца е доказан вирусен хепатит тип А, а при останалите две деца се изчакват лабораторните резултати. Заболелите са хоспитализирани. Провеждат се противоепидемични мерки по изолация на болните, издирване, наблюдение и профилактично изследване на контактните лица. Връчени са предписания на ръководството на детското заведение за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки. Информирана е ОДБХ-Хасоково за предприемане на мерки по компетентност.

РЗИ-Русе съобщи за епидемичен взрив от салмонела с три заболели деца, посещаващи училище в гр. Русе. От изследваните до момента контактни ученици е установено, че трима са носители на Салмонела, без клинични симптоми, които са изолирани по домовете. Резултатите от микробиологичното изследване на три лица от персонала на лавката в училището за чревни патогени са отрицателни. Връчено е предписание на медицинския специалист и директора на училището за извършване на хигиенни и дезинфекционни мероприятия. Своевременно е уведомена ОДБХ-Русе с цел предприемане на действия.

Столична РЗИ съобщи за регистриран вътреболничен взрив с четири случая на чревна инфекция с причинител Клостридиум дефициле, Своевременно са предприети мерки по провеждане на лечение и задължителни мерки за ограничаване и ликвидиране на възникналия взрив. Взети са проби за микробиологичен контрол на провежданите дезинфекционни мероприятия.

Епидемиологичните проучвания продължават.

 

 

Сподели в: