Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 885 случая на остри заразни заболявания срещу 1 722 случая за предходната седмица. От тях 893 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 943 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 23,42 на 10 000 души срещу 24,73 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 59 случая срещу 40 случая за предходната седмица;

Дизентерия 5 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Ентероколити 395 случая срещу 377 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 14 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 14 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 31 случая срещу 19 случая за предходната седмица;

Салмонелози 17 случая срещу 10 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 287 случая срещу 201 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Морбили 15 случая срещу 23 случая за предходната седмица;

Скарлатина 9 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 

Лаймска борелиоза 24 случая срещу 17 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 7 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

В Министерство на здравеопазването постъпи текуща информация от Столична РЗИ за докладвания вече епидемичен взрив от вирусен хепатит А в детско заведение. За периода 13.07.-31.07.2019 г. са заболели пет деца и един възрастен. Случаите са лабораторно потвърдени, при всички е проведено болнично лечение. Предприети са необходимите профилактични мерки спрямо контактните лица. Връчени са предписания за предприемане на конкретни противоепидемични мерки в детското заведение. СРЗИ извършва контрол по изпълнение на предписаните мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

 

СРЗИ предостави в Министерство на здравеопазването информация за регистриран вътреболничен взрив от Варицела в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Клиника по психиатрия. Към 02.08.2019 г. заболелите са трима. Извършена е проверка в лечебното заведение, връчено е предписание за предприемане на противоепидемични мерки. Отделението е поставено под карантина, забранено е свиждането, провежда се ежедневно медицинско наблюдение от инфекционист на контактните пациенти. Епидемиологичното проучване продължава.

РЗИ-Перник съобщава за регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А. За периода 18.07.-05.08.2019 г. са заболели 3-ма души, сезонни работници в област Трън. Случаите са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ АД, гр. Перник. Извършено е епидемиологично проучване. Предприемат се необходимите профилактични и противоепидемични мерки спрямо контактните лица. Уведомен е кмета на община Трън.

Епидемиологичното проучване продължава.

Към 08.08.2019 г. са регистрирани 1 134 случая на морбили. Териториално са засегнати тринадесет области в страната: София-област – 345 заболели, София-град – 342 заболели, Благоевград – 213 заболели, Кюстендил - 152 заболели, Пазарджик – 32 заболели, Монтана - 20 заболели, Перник - 10 заболели, Бургас – 9 заболели, , Велико Търново, Ловеч и Пловдив по 3-ма заболели, Русе и Стара Загора по 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 170 сл.; 1-4 г. – 357 сл.; 5-9 г. – 343 сл.; 10-14 г. – 59 сл.; 15-19 г. – 25 сл.; 20-24 г. – 31 сл.; 25-29 г. – 44 сл.; 30-34 г. – 21 сл.; 35-39 г. – 29 сл.; над 40 г. – 55 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

 

 

 

 

Сподели в: