Върни се горе

Седмична справка за епидемичната обстановка в страната за периода 14-20.08.2017 г. (33-та седмица)

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 016 случая на остри заразни заболявания срещу 2 075 случая за предходната седмица.  От тях 1 038 са случаите на остри респираторни заболявания срещу 1137 за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 27,17 на 10 000 души срещу 29,76 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 89 случая срещу 61 случая за предходната седмица;

Дизентерия 36 случая срещу 15 случая за предходната седмица;

Ентероколити 556 случая срещу 564 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 7 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Колиентерити 8 случая срещу 14 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 38 случая срещу 38 случая за предходната седмица;

Салмонелози 19 случая срещу 30 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 116 случая срещу 129 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случая срещу 2  случая  за предходната седмица;

Скарлатина 12 случая срещу 16 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица. 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 16 случая срещу 11 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 8 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Ку треска 0 случай срещу 1 случай за предходната седмица.

 В Министерство на здравеопазването се получи информация от Българска агенция по безопасност на храните за 24 лабораторно доказани случая на бруцелоза при дребни преживни животни (козе и овце) в 8 стопанства в област Сливен. От органите на Областта дирекция по безопасност на храните са иззети и унищожени наличните в домовете животински продукти и е извършена крайна дезинфекция. Стопанствата са малки и използват продукцията си само за лична консумация. Няма  данни за предаване на млякото от заразените животни в изкупвателни пунктове.

На 18.08.2017 г. е извършено епидемиологично  проучване на 33 лица, контактни  на заболелите животни. Двама от контактните лица са с положителни резултати за бруцелоза. Болните са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на  МБАЛ „Иван Селимски“ АД. гр. Сливен.

С възникналия проблем са запознати членовете на Областната и Общинската епизоотични комисии. Разработени и разпространени сред населението са просветни материали за заболяването и предпазването от него.

Сподели в: