Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 614 случая на остри заразни заболявания срещу 1 579 случая за предходната седмица. От тях 756 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 867 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 22,50 на 10 000 души срещу 22,73 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 46 случая срещу 38 случая за предходната седмица;

Дизентерия 7 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ентероколити 412 случая срещу 381 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 12 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 6 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 36 случая срещу 25 случая за предходната седмица;

Салмонелози 17 случая срещу 20 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 113 случая срещу 131 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Морбили 8 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Скарлатина 17 случая срещу 14 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 

 Западнонилска треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 17 случая срещу 16 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 10 случая срещу 8 случая за предходната седмица.

В РЗИ-Хасково е регистриран семеен взрив от хранително заболяване, при който 5 души със сходни оплаквания - повръщане, дискомфорт в корема и диарични изхождания са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Хасково АД. Болните са консумирали една и съща храна, закупена от търговски обект в града. Провеждат се необходимите лабораторни изследвания. Уведомена е ОДБХ-Хасково за предприемане на мерки по компетентност.

Епидемиологичното проучване продължава.

В Министерство на здравеопазването постъпи текуща информация от РЗИ-Враца за докладван вече епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А. Към 27.08.2019 г. са съобщени 8 новорегистрирани случаи на заболели, хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Бяла Слатина. Предприемат се необходимите противоепидемични и профилактични мерки спрямо контактните лица.

Епидемиологичното проучване продължава.

През изминалата седмица не са регистрирани  взривове от вътреболнични инфекции.

Към 29.08.2019 г. са регистрирани 1 154 случая на морбили. Териториално са засегнати четиринадесет области в страната: София-град и София-област по 348 заболели, Благоевград – 214 заболели, Кюстендил - 152 заболели, Пазарджик – 33 заболели, Монтана - 27 заболели, Перник - 10 заболели, Бургас – 9 заболели, , Велико Търново, Ловеч и Пловдив по 3-ма заболели, Варна – 2 заболели, Русе и Стара Загора по 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 170 сл.; 1-4 г. – 366 сл.; 5-9 г. – 350 сл.; 10-14 г. – 61 сл.; 15-19 г. – 25 сл.; 20-24 г. – 31 сл.; 25-29 г. – 45 сл.; 30-34 г. – 21 сл.; 35-39 г. – 29 сл.; над 40 г. – 56 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели в: