Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 450 случая на остри заразни заболявания срещу 1 427 случая за предходната седмица. От тях 786 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 763 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 21,06 на 10 000 души срещу 20,44 на 10 000 души за предходната седмица. 

Чревни инфекции - регистрираните случаи са както следва:
Дизентерия: 0 случая срещу 4 случая за предходната седмица;
Ентероколити: 273 случая срещу 214 случая за предходната седмица;
Колиентерити: 4 случая срещу 2 случая за предходната седмица;
Кампилобактериоза: 6 случая срещу 2 случая за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит: 32 случая срещу 22 случая за предходната седмица;
Салмонелоза: 14 случая срещу 16 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции - регистрираните случаи са както следва:
Варицела: 77 случая срещу 91 случая за предходната седмица;
Коклюш: 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;
Скарлатина: 20 случая срещу 22 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 11 случая срещу 11 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции - регистрираните случаи са както следва:
Ку-треска: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;
Лаймска борелиоза: 16 случая срещу 16 случая за предходната седмица;
Марсилска треска: 7 случая срещу 10 случая за предходната седмица.

ХТБС: 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;
Лептоспироза: 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;
Листериоза: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Сподели в: