Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 128 случая на остри заразни заболявания срещу 5 153 случая за предходната седмица. От тях 3 182 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 103 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 87,41 на 10 000 души срещу 85,24 на 10 000 души за предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" при НЦЗПБ са изследвани чрез Real Time RT-PCR 38 клинични проби (носогърлени секрети) на пациенти с ОРЗ. Не са доказани грипни вируси. Доказани са 8 случая на инфекция със SARS-CoV-2.

 

Чревни инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Дизентерия: 3 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ентероколити: 175 случая срещу 145 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 3 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 8 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 11 случая срещу 14 случая за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Варицела: 333 случая срещу 329 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит: 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Скарлатина: 217 случая срещу 126 случая за предходната седмица.

 

Вирусни хепатити: 14 случая срещу 16 случая за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции - регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска: 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза: 4 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Сподели в: