Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 735 случая на остри заразни заболявания срещу 3 625 случая за предходната седмица. От тях 2 021 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 864 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 56,69 на 10 000 души срещу 51,17 на 10 000 души за предходната седмица.

 

Чревни инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Ентероколити: 177 случая срещу 186 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 5 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 10 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 16 случая срещу 27 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 20 случая срещу 8 случая за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Варицела: 853 случая срещу 1074 случая за предходната седмица;

Коклюш: 185 случая срещу 188 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 356 случая срещу 183 случая за предходната седмица.

 

Вирусни хепатити: 13 случая срещу 14 случая за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции - регистрираните случаи са както следва:

Денга: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза: 5 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Марсилска треска: 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица в НЦЗПБ е лабораторно потвърден случай на Денга при български гражданин, заболял след посещение в Индонезия. След проведено лечение в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ лицето е изписано в добро общо състояние.

В УМБАЛ „ Св. Марина“ гр. Варна в рамките на седмицата са хоспитализирани 3 деца с диагноза Бактериална чревна инфекция, които са от различни групи на едно детско заведение в гр. Варна. В хода на епидемиологичното проучване други 9 деца са развили симптоми  (втрисане, температура и диарични изхождания) и е назначена терапия в домашни условия. При всички 12 заболели деца при микробиологичното изследване е установен причинител  Salmonella gr. D.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки от страна на РЗИ-Варна и ОДБХ-Варна (набиране на проби за микробиологично изследване от всички деца, персонал, кухненски работници, от повърхности и посуда в кухнята и от консумираната храна). 

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: