Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 427 случая на остри заразни заболявания срещу 1 478 случая за предходната седмица. От тях 763 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 736 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 20,44 на 10 000 души срещу 19,72 на 10 000 души за предходната седмица. 

Чревни инфекции - регистрираните случаи са както следва:
Дизентерия: 4 случая срещу 7 случая за предходната седмица;
Ентероколити: 214 случая срещу 294 случая за предходната седмица;
Колиентерити: 2 случая срещу 6 случая за предходната седмица;
Кампилобактериоза: 2 случая срещу 5 случая за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит: 22 случая срещу 20 случая за предходната седмица;
Салмонелоза: 16 случая срещу 21 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции - регистрираните случаи са както следва:
Варицела: 91 случая срещу 91 случая за предходната седмица;
Епидемичен паротит: 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;
Коклюш: 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;
Скарлатина: 22 случая срещу 19 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 11 случая срещу 17 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции - регистрираните случаи са както следва:
Ку-треска: 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица;
Лаймска борелиоза: 16 случая срещу 12 случая за предходната седмица;
Марсилска треска: 10 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

ХТБС: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;
Лептоспироза: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Сподели в: