Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 730 случая на остри заразни заболявания срещу 2 447 случая за предходната седмица. От тях 1 603 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 159 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 42,94 на 10 000 души срещу 31,05 на 10 000 души за предходната седмица. 

Чревни инфекции - регистрираните случаи са, както следва:
Дизентерия: 4 случая срещу 4 случая за предходната седмица;
Ентероколити: 202 случая срещу 216 случая за предходната седмица;
Колиентерити: 7 случая срещу 6 случая за предходната седмица;
Кампилобактериоза: 4 случая срещу 8 случая за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит: 12 случая срещу 9 случая за предходната седмица;
Салмонелоза: 17 случая срещу 14 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции - регистрираните случаи са, както следва:
Варицела: 119 случая срещу 79 случая за предходната седмица;
Скарлатина: 66 случая срещу 29 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 20 случая срещу 16 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции - регистрираните случаи са както следва:
Лаймска борелиоза: 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;
Марсилска треска: 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.
 

Сподели в: