Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1003 случая на остри заразни заболявания срещу 925  за предходната. От тях 925 са случаите на ОРЗ срещу 1130 Общата заболяемост за страната е 118.69 на 10 000 души срещу 124.52.

Чревни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Вирусни хепатити 28 случая срещу 29 за предходната седмица
 • Дизентерия 16 случая срещу 10 за предходната седмица  
 • Салмонелози 7 случая срещу 18 за предходната седмица
 • Колиентерити 11 случая срещу 6 за предходната седмица
 • Ентероколити 551 случая срещу 458 за предходната седмица
 • Ротавирусен гастроентерит 21 случая срещу 13 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Скарлатина 28 случая срещу 21 за предходната седмица
 • Варицела 261 случая срещу 272 за предходната седмица
 • Koклюш 0 случая срещу 4 за предходната седмица
 • Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица
 • Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:  

 • Лаймска борелиоза 13случая срещу 7 за предходната седмица
 • Марсилска треска  случая срещу 6 за предходната седмица
 • Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица
 • Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица
 • Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица
 • Антракс 0 случая срещу 0 за предходната седмица

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: