Отбелязваме Световния ден без тютюнопушене

31 Май 2024

Всяка година на 31 май Световната здравна организация (СЗО) отбелязва Световен ден без тютюнопушене. Кампания е насочена за повишаване на осведомеността относно вредните и последиците от употребата на тютюн, електронни цигари и други никотинови продукти.

Мотото тази година е „Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия“.

Акцентът на тематичния ден е свързан с факта, че по данни на СЗО тютюнът причинява 25 % от всички видове рак и убива над 8 милиона души всяка година. Повече информация може да намерите интернет страницата на СЗО.

В България по данни на НЦОЗА от Национално представително проучване, проведено през 2020 г. във възрастта от 10-19 г. над 40.0% от учениците са запалили първата си цигара на 14-15 години. Всеки шести е настоящ пушач без значима разлика по пол. Интензивно, над 6 цигари дневно, пушат над половината от учениците пушачи, с лек превес на момчетата. Признаци на тежка зависимост (запалване на цигара веднага след сън) проявяват 20 % от момчетата и 26.7% от момичетата от групата на пушачите, предимно във възрастта 15-19 години.

Почти всяко пето дете е настоящ пушач (пушили един и повече дни през последния месец), като относителният дял на момичетата е по-висок от този на момчетата (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

За жителите и гостите на гр. София на 31.05.2024 г. от 10.30 ч. в Южния парк, Столична регионална здравна инспекция, Българския младежки червен кръст и с подкрепата на Столична община ще представят информация за Световен ден без тютюнопушене. СРЗИ ще представи услугите на Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето за безплатно спирометрично измерване на активните и пасивни пушачи с апарат, чрез издишан въздух за остатъчни количества въглероден оксид в белия дроб и процента на карбоксихемоглобин в кръвта и определяне на степен на никотинова зависимост с тест на Фагерстрьом.

Пунктът на Столичната РЗИ посети заместник-министърът на здравеопазването г-жа Добромира Карева, която заедно с директора на РЗИ-София д-р Данчо Пенчев и директора на Дирекция "Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите" Илия Тасев, дадоха личен пример и се подложиха на т.нар. спирометрия

В цялата страната през месец май Регионалните здравни инспекции организират различни инициативи за популяризиране на Световния ден без тютюнопушене. Повече информация за организираните дейности в страната може да намерите на интернет страниците на РЗИ.

 

Министерство на здравеопазването напомня, че всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето през цялата година. Това може да стане в някой от 28-те Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушенето (ККОТ) в Регионалните здравни инспекции в областните градове. Повече информация може да получите на Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето 0700 10 323.

Свързани новини

Свързани новини

53 проекта на ученици от цялата страна са класирани от Първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 53 проекта на ученици от цялата страна са класирани от Първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 31 Май 2024

53 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Още новини

Още новини