Информация за натуралните показатели за броя на децата, ползващи детски ясли и детски кухни в делегираните от държавата дейности, финансирани през общинските бюджети

13 Февруари 2015

Информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли и на децата в детските кухни към 01.01.2014г. (Постановление 8 от 16.01.2015г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България)

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини