Върни се горе

Случаите на хепатит тип А в страната имат цикличен характер и могат да бъдат ограничени чрез спазване на добра лична хигиена

    Във връзка със случаи на вирусен хепатит тип А в района на гр.Белоградчик, МЗ информира, че повишената заболеваемост е регистрирана от края на месец юли т.г. сред населението от ромската махала. До момента случаите са 89. Всички болни своевременно са хоспитализирани в инфекциозните отделения на МБАЛ Лом и Монтана. Здравните инспектори са установили, че заразяването е с контактно-битов източник и е благоприятстван от лошите санитарно-битови условия в домакинствата и ниската възраст на заболелите. Най-засегнати са децата между 5 и 15 г. – 88 % от заболелите, като от 0 до 18 г. са 95 % от всички случаи.   
    РЗИ са предприели всички предвидени в такива случаи мерки за недопускане разпространението на заболяването. Направеното епидемиологично проучване е отхвърлило като причина заразяване чрез питейната вода, но въпреки това количеството на остатъчния хлор във водоснабдителната система е завишено и се проверява редовно. Извършен е инструктаж за стриктен противоепидемичен режим в детските и учебните заведения, в които има регистрирани случаи на хепатит А. Проверени са и останалите детски и учебни заведения и са дадени указания за стриктно спазване на нормативната уредба при постъпване на деца в тях. Инспекторите са проверили лечебните заведения за извънболнична помощ в града, дадени са указания за издирване, наблюдение и изследване на контактните лица. Кметът на Белоградчик е предприел своевременни мерки по осигуряване на редовно сметосъбиране и сметоизвозване в засегнатия квартал и недопускане спиране на водоснабдяването. 
   С цел повишаване здравната култура на населението, където са регистрирани случаите, със съдействието на ромския медиатор в ромската махала са проведени беседи за начините на заразяване и предпазване от заболяване. 
     Повишената заболеваемост от вирусен хепатит А има цикличен характер през годините. Цикличността се дължи на особености на вируса и на натрупването на население, което няма имунитет срещу заболяването. Подобен подем на заболеваемостта се наблюдава приблизително на всеки 5-години. Така например, през 1999 и 2000 г. са регистрирани по около 7 000 случая, през 2006 г. – отново малко над 7 000 случая, а през останалите години – средно между 1000 и 3 000. През 2011 г. се наблюдава епидемичен подем на вирусния хепатит А, като тогава заболелите са били 5 888 души, а през 2010 г. – 2350. В момента от началото на годината регистрираните случаи на  вирусни хепатити са 2593 случая  като повечето от тях са от тип А. Най-много случаи са регистрирани в София област – 340, следвани от Пловдивска област – 334 и София град – 244.          
    Предвид започващия есенен сезон се очаква заболеваемостта от вирусен хепатит тип А да продължи да се повишава и да достигне стойности, близки на тези през 2011 г., когато заболяха около 6 000 души. Възможно е да възникнат епидемични взривове сред рискови групи с ниска здравна култура и в други населени места. 
             

    С цел предпазване от хепатит „А” МЗ съветва :
   
- гражданите да спазват стриктна лична хигиена като най-ефективната профилактична мярка е старателното измиване на ръцете с топла вода и сапун след ходене до тоалетна, след смяна на пелени и преди хранене или обработка на храна; 
- избягване на хранене в заведения за обществено хранене със съмнителна хигиена; 
- грижливо измиване на плодовете и зеленчуците преди консумацията им в суров вид; 
- избягване консумацията на сурова риба, рибни продукти и морски деликатеси със съмнителен произход; - избягване консумацията на съмнителна храна и напитки при пътуване в страна с нисък социален стандарт и лоши хигиенни условия; 
- редовно обеззаразяване на питейната вода; 
- контрол над добрата хигиена на работещите в заведенията за обществено хранене.   

Сподели в: