Конкурс за областен координатор по програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ за област Стара Загора

28 Март 2017

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

 

търси да наеме

 

ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА”

ЗА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина”;
 • Специалност: „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Към момента на подаване на документите за конкурса за областен координатор, лицето следва да е назначено на трудов договор или на договор за възлагане на управление във Стара Загора – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания –  „Стара Загора” ЕООД;
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet);
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Предимства:
  • стаж по специалността;
  • практически опит по прилагане на стратегията на СЗО за пряко наблюдение на лечението на туберкулозата в съкратени срокове (DOTS);
  •  ползване на английски език.

 

Моля изпратете в срок до 11.04.2017 г.

 

 • Подробна автобиография
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Копие от диплома за придобита специалност;
 • Мотивационно писмо.

 

на адрес:

 

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” (за конкурса за Областен координатор)

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени на интервю.

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Свързани новини

Свързани новини

Покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на консумативи и тестове за доказване на сексуално преносими инфекции по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 27 Април 2023
Още новини

Още новини