Конкурс за двама консултанта по правни въпроси

03 Януари 2018

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

 

 

търси да назначи

 

 

ДВАМА КОНСУЛТАНТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

 

 

 

Квалификационни изисквания:

 • висше юридическо образование-степен магистър;
 • добро владеене на английски език;
 • минимум 2 години стаж по специалността;
 • опит в работа с неправителствения сектор е предимство.

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомага експертно Директора на Програмите, финнасирани от Глобалния фонд,  в сферата на възникнали юридически въпроси по българското и международно законодателство по отношение на практики и нормативна база в областта на превенцията на ХИВ/СПИН и туберкулоза;
 • Консултира процеса на поставяне на адекватни и законосъобразни основи на установяването на отношения между Главния получател и неправителствени организации в качеството им на изпълнители на дейности по превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза сред уязвими групи от населението;
 • Участва в съвместни заседания и работни срещи по възникнали юридически въпроси по отношение на практики и нормативна база в областта на превенцията на ХИВ/СПИН и туберкулоза; участва в текущи обсъждания, анализи и дискусии за изпълнението на Програмата, и ако е необходимо, търси и предлага решения за преодоляване на проблемите и трудностите в процеса на изпълнение на Програмата.
 • Участва в изготвянето на сравнителени анализи по въпросите на международното законодателство в областта на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН и туберкулоза;
 • Подпомага с правни становища провеждането на процедури за възлагане и изпълнение на обществени поръчки за нуждите на Програмата;
 • Участва в изготвянето на правни становища при възникнали юридически въпроси от страна на под-получатели на Програмата в хода на изпълнение на възложени дейности;
 • Изготвя правни документи за нуждите на Програмата;
 • Други задачи, които могат да възникнат в хода на изпълнение на Програмата;
 • Докладва регулярно за изпълнението на задълженията си на Директора на Програмите, финансирани от Глобалния фонд.

 

 

Моля изпратете в срок до 16.01.2018 г.

 

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;

 

 

                                                                                    

на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма “ „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза ”

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

(за конкурса за Консултант по правни въпроси)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

 

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Свързани новини

Свързани новини

Покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на консумативи и тестове за доказване на сексуално преносими инфекции по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 27 Април 2023
Още новини

Още новини