Върни се горе

80% от сигналите за изоставяне на бебета идва от лекарите в родилните отделения на болниците. Това показват данните на Министерство на здравеопазването. През миналата година 943 новородени са постъпили в 32-та дома за деца до три години (ДМСГД) от родилни отделения. Общо в тях са били настанени 2334 малчугани. Най-честите причини за изоставянето на децата са бедност, самотни родители, многодетни семейства, насилие в семейството. За да се намали броя на децата в домовете, основните усилия на министерството ще бъдат насочени към превенция на изоставянето на новородените. В момента съществува система за сигнализиране от страна на медицинските специалисти при наличието на бременна жена или майка, която може да изостави детето си. При нея всички родилни, детски или АГ- отделения в болниците, както и лекарите от извънболничната помощ трябва да уведомяват АСП и ДАЗД за рисковите случаи. Тези институции на свой ред предприемат нужните мерки, за да се предотврати изоставянето на децата от майките им. Занапред обаче се предвижда да се увеличат възможностите за превенция на изоставянето. За тази цел специалисти в болниците по подходящ начин ще съобщават на родителите за раждането на дете с увреждане, както и за възможностите за отглеждането му. Това ще бъдат социални работници, психолози, лекари.

МЗ завърши и огледите на първите 9 дома за деца, които трябва да се преструктурират. Те се намират в Пазарджик, Перник, Кюстендил, Монтана, Русе, Пловдив, Търговище, Габрово и София. В момента в тях живеят 489 деца. Целта на огледите е да се изгради план за преструктуриране на всеки един от домовете, както и за извеждането на децата от тях. Това е първата стъпка от реализирането на стратегията на МЗ за закриване на всички 32 ДМСГД в страната. На тяхно място ще бъдат разкрити центрове за нови услуги за тези деца, както и жилища от семеен тип, в които да се настанят тези, които няма как да бъдат осиновени или върнати на биологичните им семейства. Реализирането на промените трябва да се реализира в следващите 15 години, а до пет трябва да се преустроят първите девет дома.

След извършването на предварителните оценки на деветте дома, експертите са взели решение в тях да се разкрият пет типа услуги. Първата е създаването на Център за семейно консултиране. В него социални работници, логопеди, психолози, медицински и други специалисти ще помагат на деца в риск и семействата им. В тях възможност за консултации и обучение ще имат и приемните семейства, и осиновителите на децата. Втората услуга е разкриването на Дневен център за деца с увреждания. Това е тип детска ясла, в която родителите ще могат да оставят болни малчугани. В нея ще има рехабилитатори, логопеди, медицински и други специалисти. Третата услуга е Център за настаняване от семеен тип. В тях ще се настанят деца със сериозни увреждания, за които не са били намерени приемни семейства или осиновители. Във всеки един от тези жилища ще живеят не повече от 8 деца. В една стая ще са настанени по две, а помежду им ще има кът за игра. В тези жилища ще работят и медицински персонал, детегледачки. Звено майка и бебе е следващата услуга, която ще се разкрие във всеки един от деветте дома. Този център ще представлява две-три стаи със санитарни възли и общо помещение, където самотни бременни или майки с бебета в риск ще могат да останат до три месеца. Освен това ще се разкрият и Центрове за майчино и детско здраве. Това ще бъдат лекарски кабинети с педиатър и гинеколог, сестри за рисковите групи. Тези звена ще могат да работят и на мобилен принцип, тоест специалистите ще могат да посещават родителите и децата им по домовете. Ползването на услугите ще става с направление от АСП.

 

 

Сподели в: