Върни се горе

8  молби  одобри  на последното си заседание Общественият съвет към Фонда за лечение на деца. 3 от децата ще заминат за лечение в чужбина, на две деца ще бъде доплатено лечението в чужбина.Чрез Фонда ще бъдат подпомогнато лечението на други три деца в България.

Три са одобрените деца за финансиране на лечение в чужбина. За Германия заминава 9-месечно дете с онкологично заболяване. Други две  деца със заболяване на опорно-двигателния  апарат ще се лекуват в Австрия.

Две деца са одобрени от Фонда за доплащане на лечение в чужбина.  Те ще заминат за Германия  за лечение на вродена аномалия на отделителната система.

Три деца ще бъдат финансово подпомогнати при лечението им в България, съгласно Правилника за дейността на Фонда. Две от тях са със заболяване на опорно-двигателния апарат, а третото е с диагноза „Състояние след бъбречна трансплантация. Хепатитис хроника-тип В”.

 За две заявления не бяха взети окончателни решения предвид необходимите допълнителни уточнения, които трябва да се извършат, съответно с болничното заведение и с профилни медицински специалисти.

 

            Сумата по одобрените на заседанието 8 молби  възлиза на 82 750 лв.

            От началото на 2010 г. Общественият съвет на Фонда е утвърдил 164  заявления за организационно и финансово подпомагане лечението и диагностиката на деца.

 

Сподели в: