Върни се горе

78 жалби са постъпили в Изпълнителна агенция „Медицински одит” от 1 март до 12 април тази година. Девет от жалбите са сигнали за корупция, 62 са за медицински грешки, а 7 са  свързани с тълкуването на  законодателството. Към момента при 23 от жалбите са изготвени отговори след разглеждане на съответната документация и са изпратени до жалбоподателите. При 11 от случаите са извършени проверки на 16 лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ. При 5 от тези проверки са ползвани външни експерти – консултанти по съответните медицински специалности. Резултатите от инспекциите сочат, че 5 от жалбите са основателни, а 6 – неоснователни. Други 10 жалби са препратени по компетентност към различни институции за проверка и отговор.

При осъществяването на проверките са констатирани и пропуски в стандартите по медицина. Инспекция в Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс показва, че има нарушение в приложението на изискванията на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”. Установено е непълно приложение на стандарта, за което са направени съответните препоръки. Пропуски са констатирани и в пет болници в изпълнението на изискванията на медицински стандарт „Урология”, „Хирургия” и „Анестезия и интензивно лечение”.

Работата на агенцията продължава. През месец април са планирани 9 проверки на лечебни заведения по постъпили сигнали и жалби от граждани. Изготвен е и план-график за проверки на дейността по инвазивна кардиология в 11 лечебни заведения във връзка с отчетените хиперхоспитализации в тях. Те ще се извършат през втората половина на месеца.

Сподели в: