Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 13.03.2023 г. – 19.03.2023 г.

24 Март 2023

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 518 случая на заразни заболявания срещу 6 662 случая за предходната седмица. От тях 3 896 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 109 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 104,44 на 10 000 души срещу 110,15 на 10 000 души за предходната седмица. През седмица 11/2023 г. (13.03.2023 г.-17.03.2023 г.) в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани  чрез Real Time RT-PCR за грипни вируси и SARS-CoV-2 едновременно 79  клинични проби. Доказани са 6 случая на инфекция с грипен вирус  A(H1N1)pdm09, 20 - с грипен вирус тип Б (B/Victoria) и 2 със SARS-CoV-2.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Дизентерия: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Ентероколити: 103 случая срещу 141 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 7 случая срещу 14 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 4 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 1 107 случая срещу 1 218 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 620 случая срещу 466 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 26 случая срещу 14 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза: 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Марсилска треска: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини