Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 27.03.2023 г. – 02.04.2023 г.

07 Април 2023

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 395 случая на заразни заболявания срещу 6 556 случая за предходната седмица. От тях 3 486 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 751случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 93,45 на 10 000 души срещу 100,56 на 10 000 души за предходната седмица. През седмица 13/2023 г. (27.03.23 г. - 31.03.2023 г.) в НРЛ "Грип и ОРЗ" при НЦЗПБ са изследвани чрез Real Time RT-PCR за грипни вируси и SARS-CoV-2 едновременно 74 клинични проби. Доказани са: 1 случай на инфекция с грипен вирус A(H1N1)pdm09, 24 - с грипен вирус тип Б (B/Victoria) и 5 - със SARS-CoV-2.
 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Дизентерия: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Ентероколити: 126 случая срещу 114 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 4 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 5 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 16 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 4 случая срещу 4 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 1 151 случая срещу 1 006 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит: 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Скарлатина: 600 случая срещу 691 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 25 случая срещу 23 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска: 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза: 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Марсилска треска: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини