Върни се горе

          29.8% от хората смятат, че в болниците не трябва да има избор на екип. Други 34,3% са на мнение, че изборът на екип трябва да се регламентира. 35,9% се обявяват в подкрепа на тази практика в лечебните заведения. Това сочат резултатите от приключилата анкета на сайта на Министерство на здравеопазването. Към 10.12.2010 г. в допитването са участвали 1290 души. 
          В момента няма ясен регламент за избора на екип и всяка болница определя сама сумите, които могат да се искат от пациентите.  Извършената справка на здравното министерство показа, че на места изборът на екип доситга до 10 хил. лева. На базата на получената информация МЗ изготви промени  в  Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на пациентите.  В нея е заложено пациентите да заплащат за избора на екип в болница  от 350 до 950 лв.   Пределните суми са различни в зависимост от цените на клиничните пътеки. Те ще трябва да се спазват от всяка болница, независимо от нейната собственост, ако пациентите й са здравноосигурени и лечението им се покрива от НЗОК. Занапред лечебните заведения ще имат право да формират две такси – избор на лекар и избор на екип. Пределните суми ще се определят по скала в зависимост от цените на клиничните пътеки. Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците ще се публикува списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата. Избор на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата. За да се засили контролът, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга.
Данните ще постъпват и в районните центрове по здравеопазване на всеки три месеца.

Сподели в: