Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 10.12.2012 – 16.12.2012 г.

19 Декември 2012

    През изминалата седмица са регистрирани 5 267 случая на остри заразни заболявания срещу 5 076  за предходната. От тях 3 375 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 538 за предходната седмица. 
    Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 88.45 на 10 000 лица срещу 92.72. 
    Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Вирусни хепатити 202 случая срещу 194 за предходната седмица; 
- Дизентерия 6 случая срещу 4 за предходната седмица; 
- Салмонелози 14 случая срещу 9 за предходната седмица; 
- Колиентерити 4 случая срещу 2 за предходната седмица; 
- Ентероколити 244 случая срещу 227 за предходната седмица; 
- Ротавирусен гастроентерит 22 случая срещу 20 за предходната седмица.
   Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Скарлатина 127 случая срещу 116 за предходната седмица; 
- Варицела 804 случая срещу 628 за предходната седмица; 
- Епидемичен паротит 3 случая срещу 4 за предходната седмица; 
- Koклюш 3 случая срещу 9 за предходната седмица; 
- Рубеола 0 случая срещу 2 за предходната седмица. 

   Трансмисивни инфекции
: регистрирани са 4 случая на  Лаймска борелиоза срещу 5 за предходната седмица, 0 случая на Ку-треска срещу 0 за предходната седмица, 0 случая на Кримска-Конго хеморагична треска срещу 0  и 2 случая на Марсилска треска срещу 0 за предходната седмица. 
   През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини