Върни се горе

    55 лечебни заведения от цялата страна ще подобрят състоянието на сградния си фонд с реализиране на мерки за енергийна ефективност. Те спечелиха проекти, които ще бъдат финансирани с безвъзмездна финансова помощ по линия на Международен фонд „Козлодуй” 2010-2013. Освен 55-те здравни заведения с подписаните шест споразумения с ЕБВР се предоставят 47 млн. евро за енергийна ефективност на детски градини и ясли, учебни заведения, спортни, културни, общински и държавни сгради.  
    На официалното подписване на споразуменията присъстваха министър-председателят Бойко Борисов и министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. 
    Средства по Международния фонд „Козлодуй получават както общински лечебни заведения, така и лечебни заведения с преобладаващо или изцяло държавно участие. През м. септември предстои подписване на съответните договори, след което ще се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнители. Мерките предвиждат подмяна на дограма, подмяна/ модернизиране на отоплителните системи, саниране и енергийно ефективна оптимизация на електрически инсталации. В резултат на това лечебните заведения ще намалят с около 30 на сто разходите си за електроенергия, което ще им позволи да инвестират спестените средства за подобряване качеството на предлаганите на пациентите здравни услуги.

Сподели в: