Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 08.04.2013 – 14.04.2013 г.

17 Април 2013

    През изминалата седмица са регистрирани 3 925 случая на остри заразни заболявания срещу 4 165  за предходната. От тях 2 093 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 417 за предходната седмица.
    Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 54.85 на 10 000 лица срещу 63.04
    През седмицата в Националната референтна лаборатория са изследвани общо 68 проби за грип и ОРЗ от пациенти с остри вирусни инфекции. От тях 4 са положителни за грип подтип А /H1N1/-Калифорния,  11 са положителни за грип тип В и 1 за други вируси.
  
    Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
    - Вирусни хепатити 37 случая срещу 28 за предходната седмица;
    - Дизентерия 4 случая срещу 4 за предходната седмица;
    - Салмонелози 12 случая срещу 5 за предходната седмица;
    - Колиентерити 4 случая срещу 5 за предходната седмица;
    - Ентероколити 232 случая срещу 258 за предходната седмица;
    - Ротавирусен гастроентерит 21 случая срещу 34 за предходната седмица.

    Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
    - Скарлатина 81 случая срещу 80 за предходната седмица;
    - Варицела 1378 случая срещу 1239 за предходната седмица;
    - Епидемичен паротит 3 случая срещу 0 за предходната седмица;
    - Koклюш 4 случая срещу 1 за предходната седмица;
    - Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

    Трансмисивни инфекции
:  регистрираните случаи са:
    - Лаймска борелиоза 1 случай срещу 3 за предходната седмица;
    - Марсилска треска 4 случая срещу 1 за предходната седмица;

    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини