Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 10.07.2023 г. – 16.07.2023 г.

19 Юли 2023

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 580 случая на остри заразни заболявания срещу 1 764 случая за предходната седмица. От тях 777 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 875 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 20,82 на 10 000 души срещу 23,44 на 10 000 души за предходната седмица.

 

Чревни инфекции - регистрираните случаи са както следва:

Дизентерия: 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Ентероколити: 210 случая срещу 167 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 3 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 6 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 8 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 6 случая срещу 12 случая за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции - регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 282 случая срещу 378 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 78 случая срещу 87 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 9 случая срещу 10 случая за предходната седмица.

 

Лептоспироза: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции - регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска: 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза: 3 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Марсилска треска: 8 случая срещу 4 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини