Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 08.07. – 14.07.2013 г.

16 Юли 2013

    През изминалата седмица са регистрирани 2 279 случая на остри заразни заболявания срещу 2 296 за предходната. От тях 1 147 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 960 за предходната седмица.
    Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 30,06 на 10 000 лица срещу 25,16.
 
    Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
    Вирусни хепатити 29 случая срещу 39 за предходната седмица;
    Дизентерия 13 случая срещу 10 за предходната седмица;
    Салмонелози 13 случая срещу 15 за предходната седмица;
    Колиентерити 4 случая срещу 8 за предходната седмица;
    Ентероколити 567 случая срещу 477 за предходната седмица;
    Ротавирусен гастроентерит 12 случая срещу 11 за предходната седмица.

    Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
    Скарлатина 39 случая срещу 49 за предходната седмица;
    Варицела 345 случая срещу 615 за предходната седмица;
    Koклюш 5 случая срещу 1 за предходната седмица;
    Морбили 0 случая срещу 2 за предходната седмица;
    Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица;
    Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

    Трансмисивни инфекции
: регистрираните случаи са както следва:  
    Лаймска борелиоза  13 случая срещу 12 за предходната седмица;
    Марсилска треска 23 случая срещу 25 за предходната седмица;
    Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случаясрещу 1 за предходната седмица;
    Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предхосната седмица;
    Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.
 
    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини