Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 29.09. – 05.06. 2014 г.

08 Октомври 2014

През изминалата седмица са регистрирани 2 273 случая на остри заразни заболявания срещу 2 088  за предходната. От тях 1 562 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 415 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 41,04 на 10 000 души срещу 37,18 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 34 случая срещу 21 за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 8 за предходната седмица;  

Салмонелози 16 случая срещу 30 за предходната седмица;

Колиентерити 6 случай срещу 6 за предходната седмица;

Ентероколити 375 случая срещу 379 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 39 случая срещу 52 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 41 случая срещу 27 за предходната седмица;

Варицела111 случая срещу 64 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 11 случая срещу 7 за предходната седмица;

Марсилска треска 8 случая срещу 5 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.            

 

През изминалата седмица е регистриран един хранителен взрив сред ученици от 45-то ОУ « Константин Величков», гр. София.

Два часа след консумация на обедното меню с многократни повръщания, висока температура, болки в корема и разстройство заболяват 35 деца, от които 7 са хоспитализирани в Инфекциозна болница. От проведеното микробиологично изследване при всички е изолиран Стафилококус ауреус.

При проведеното епидемиологично проучване и направените  изследвания същият микроорганизъм е доказан от обслужващ персонал на фирмата, доставяща храна в училището.

Касае се за взрив от стафилококова токсикоинфекция с източник носител от персонала на фирмата доставяща храна.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки.   

 

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини