Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 09.03. 2015 г. – 15.03. 2015 г.

18 Март 2015

През изминалата седмица са регистрирани 6 239 случая на остри заразни заболявания срещу 4 740  за предходната. От тях 4 847 са случаите на грип и ОРЗ срещу 3 723 Общата заболяемост за страната е 126.11 на 10 000 души срещу 96.86.

 През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 22 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които  3 проби  са положителни за грипен вирус А /H3N2/ и 5 за грипен вирус тип В.

Към настоящия момент в страната няма регион с обявена грипна епидемия.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 22 случая срещу 18 за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 1 за предходната седмица;  

Салмонелози 20 случая срещу 7 за предходната седмица;

Колиентерити 6 случая срещу 8 за предходната седмица;

Ентероколити 271 случая срещу 275 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 26 случая срещу 27 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 147 случая срещу 89 за предходната седмица;

Варицела 812 случая срещу 544 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини