Върни се горе

Процентът от БВП за здравеопазване се запазва и през следващата година. 4.2% от БВП са заложените средства за тази сфера в проектобюджета за 2010 г. Това прави 2.6 млрд. лв. Въпреки това като абсолютна стойност тези средства ще са по-малко в сравнение с тази година. Причината е, че заради кризата размерът на БВП се очаква да намалее.

В тази трудна ситуация Министерството на здравеопазването се опитва да направи максимално оптимално разпределение на средствата през следващата година. Сериозно намаление на парите за извънболнична помощ или за лекарства няма да има. С 30 милиона ще се увеличат парите за Спешна помощ. С 10% ще нараснат заплатите на работещите там и ще се купят нови линейки. Така ще се гарантира достъпа на пациентите във всеки един момент до най-близката болница, която може да им осигури качествено лечение.

По-сериозно редуциране предстои само при средствата на здравната каса за болнична помощ. Причината е, че от години те са най-неефективните звена в здравната система. Около 30% от хоспитализациите в момента са ненужни. Чрез по-строг контрол през следващата година броят им трябва да се редуцира. Освен това обществени средства ще се насочват само към болниците, които наистина имат възможност да осъществяват качествено лечение. За тази цел здравната каса ще сключва договори само с клиники, които отговарят на медицинските стандарти. В тях всички специалисти ще трябва да работят на постоянен трудов договор. Така ще се гарантира, че пациентите ще имат нужните грижи и качествено лечение. Всяка болница ще разполага и с делегиран бюджет. Той ще се задава за няколко месеца. Ако болницата го надвиши, няма да получи средствата над него. Здравната каса ще финансира и 9 нови пътеки за долекуване. По този начин ще се даде възможност на болниците, които не отговарят на критериите за активно лечение, да се преструктурират в хосписи или в клиники за долекуване.

Сподели в: