Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 23.10.2023 г. – 29.10.2023 г.

02 Ноември 2023

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 022 случая на остри заразни заболявания срещу 5 013 случая за предходната седмица. От тях 2 166 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 335 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 58,14 на 10 000 души срещу 62,55 на 10 000 души за предходната седмица.

 

Чревни инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Дизентерия: 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Ентероколити: 156 случая срещу 162 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 5 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 9 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 13 случая срещу 19 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 8 случая срещу 12 случая за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции - регистрираните случаи са, както следва:

Варицела: 231 случая срещу 133 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 120 случая срещу 78 случая за предходната седмица.

 

Вирусни хепатити: 19 случая срещу 14 случая за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции - регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска: 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза: 3 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини