Върни се горе

41 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от втора фаза в XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи. 

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви - състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.  

Съгласно регламента класираните проекти са 41, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 8 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 16 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 17 проекта. Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи.
Всяко от горепосочените ведомства класира във всяка възрастова група по три призови места (за 1-во, 2-ро и 3-то ).

Министерството на здравеопазването и Българският младежки Червен кръст връчват и по една специална награда. Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища. 

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в проектите в XV-то издание на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето“!
 

Сподели в: