Върни се горе

В Парк-хотел „Москва" в столицата се провежда обучителен семинар по Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България" за неправителствени организации и за медицински сестри, финасирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Семинарът продължава до 31.01.2009 г. в изпълнение на дейности по  ограничаване на разпространението на туберкулозата сред лицата, употребяващи венозно наркотици, зависими към алкохола, деца на улицата и бежанци и търсещи убежище, както и подобряване откриването на случаи и лечението в ромската общност.  В проявата участват 40 медицински сестри за пряко наблюдение на лечението на пациентите с туберкулоза в продължителната фаза и над 70 представители от екипите на неправителствените организации.  Сред лекторите са водещи специалисти в областта - доц. Денчо Османлиев, доц. Донка Стефанова, проф. Минчо Минчев, д-р Елизабета Бачийска, д-р Владимир Миланов, д-р Мария Замфирова и д-р Елена Кабакчиева. Основните теми на  семинара  контрола на туберкулозата, диагностичния алгоритъм за заболяването и пътя на пациента, вземане на материали за микробиологично изследване, както и епидемиологичния надзор. Сред водещите теми са ролята на медицинските сестри и работата на неправителствените организации за ограничаване разпространението и подобряване откриването на случаи на туберкулоза в уязвимите групи.  

За подобряване на откриването на случаи на туберкулоза и успешно лечение сред ромска общност ще се работи в 13 общини – София, Пловдив, Монтана, Видин, Сливен, Враца, Бургас, Кюстендил, Хасково, Стара Загора, Добрич, Варна и Пазарджик.

Дейностите по ограничаване на разпространението на заболяването сред лицата, употребяващи наркотици, ще се реализират в 10 общини – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Благоевград и Русе. Мерките в гр. София  включват дейности по отношение на бежанците и лицата, търсещи закрила.

Сподели в: