Върни се горе

В продължение на 4 часа днес граждани от София и страната поставяха конкретни въпроси и проблеми пред експертите на Министерството на здравеопазването. Инициативата е част от кампанията на Столична община „Ден на отворени врати” в държавните институции по повод  Международния ден на хората с увреждания. Целта е да се насърчава по-открита и достъпна политика за хората с увреждания, която да доведе до положителна промяна в начина им на живот.

 

Повечето от въпросите на импровизираната приемна на МЗ,  бяха насочени към проблемите, свързани с медицинската експертиза и промените, които ще настъпят с приемането на новите нормативни документи в тази област. Експертите на МЗ уточниха, че се предвиждат промени, с които ще се намалят сроковете за произнасяне на решенията на ТЕЛК и НЕЛК и ще се улесни достъпа на хората до медицинска експертиза. По време на срещата експертите разясниха, че МЗ  е разработило и е предоставило  проекти на нова наредба и нов правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки. Предстои тяхното обществено обсъждане и съгласуване с отговорните институции.  

 Гражданите поставиха въпроси, свързани и с достъпа до лекарствени продукти, подобряване на училищното здравеопазване, диспансеризацията, остойностяването на медицинските услуги с цел гарантиране правата на пациентите. В отговор на многобройни поставени въпроси, експерти на МЗ разясниха подробно   възможностите, както и реда и достъпа до специализираните болници  за рехабилитация на МЗ.  На въпросите, изискващи проверка и по-обстоен отговор, ще бъдат изготвени и изпратени  писмени отговори.

 

Денят на отворени врати в МЗ е продължение на провежданата политика на прозрачност и облекчаване достъп на гражданите до информация в областта на здравеопазването. От 1.11.2009 на интернет-страницата на МЗ в рубриките „За пациента” и „За специалиста” са постъпили 234 запитвания. На 217 от тях са изпратени писмени отговори, а на 17 от подадените имейли се подготвят отговори от специализираните дирекции на министерството. Въпросите засягат проблеми в областта на медицинското обслужване, грипната епидемия в страната, достъпа до лекарства, промени в нормативната уредба. 18 от подадените жалби, молби за съдействие и сигнали са подадени за проверка и отговор към Регионалните центрове по здравеопазване и Инспектората на МЗ.

Сподели в: