Върни се горе

35 вида лекарства (INN), които не се внасят у нас през последните 4 години, отново ще бъдат достъпни за българските пациенти. Това ще стане благодарение на сътрудничеството между МЗ и фармацевтичната индустрия. Един от най-големите дистрибутори в страната „Софарма Трейдинг” гарантира, че ще осигурява 30 от тези медикаменти по реда на Наредба 2. Тя дава възможност в страната да се внасят лекарства, които не са регистрирани за употреба и липсваха в лечебните заведения. Освен това МЗ ще съдейства за по-бързата регистрация на цени на два от другите медикаменти, така че да станат налични в търговската мрежа, а след разговори с производителите ще се възобнови доставката и на останалите три препарата.

Всяко едно от тези лекарства е за лечение на сериозни заболявания, включително и при деца, каквито са онкологичните, хематологичните, епилепсията, отравянията, сърдечносъдовите и интензивните състояния. Основната причина за липсата на тези медикаменти в страната ни е отсъствието на търговски интерес от страна на фармацевтичните фирми заради малките количества, които са нужни за лечението на пациентите. По данни на националните консултанти у нас нуждите на година от подобни медикаменти варират от 20-30 опаковки до 3-4 хиляди. Част от тези лекарства изобщо не са регистрирани, а други са разрешени за употреба у нас, но никой не ги доставя. Това пък кара пациентите от години сами да търсят начин да се снабдяват с медикаментите от други страни.

Поради тази причина МЗ публикува на интернет страницата си покана към всички заинтересовани дистрибутори да се ангажират с доставката на лекарствата, които не са регистрирани у нас (по Наредба 2). На тази покана откликна „Софарма Трейдинг”. Междувременно МЗ води разговори с представителите на продуктите, които са разрешени за употреба в страната, но не се продават поради различни причини. Сред тези фирми са GSK, Lundbeck, BMS, „Софарма”, Teva. Благодарение на това бяха разрешени проблемите с доставките на животоспасяващи медикаменти. GSK например през тази година ще дари 2000 опаковки от медикамент за лечение на онкохематологични заболявания за деца. Това се налага, тъй като правата за производство на лекарството са в процес на прехвърляне към нов производител – Laboratoires Genopharm. 530 от опаковките вече са доставени в трите болници, където се лекуват деца с онкохематологични заболявания в Пловдив, София и Варна. За да няма проблеми с доставките през следващата година МЗ незабавно ще осъществи контакт с новия производител на медикамента. След разговори с представители на BMS и Teva МЗ ще съдейства и за бързото регистриране на цена на два други продукта, които също са изключително важни за лечението на онкологични заболявания. С това МЗ няма да приключи усилията за осигуряване на достъп до подобни медикаменти, които трудно стигат до пациентите. Ведомството е отворено за  сътрудничество и занапред. Освен това МЗ предприе и законодателни промени, за да се предотвратят подобни ситуации в бъдеще.

Всеки производител, който реши да преустанови продажбите на лекарство от Позитивния списък, което е единственото като вид (INN) в страната ни, ще трябва да уведоми писмено Министерство на здравеопазването поне две години предварително. Също така производителят ще трябва да осигури достатъчно количества за задоволяване на нуждите на страната през този период. След изтичането на двете години той ще трябва да заличи и лекарството от позитивния списък, ако не го направи, това ще става автоматично, за да може да се осигури вноса на медикамента по Наредба2. Изискванията ще залегнат в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Сподели в: